1346/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1346/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ thương mại Định Tường, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định thuộc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Giang Sơn
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT752802729-4-20211618800959033tungct19.04.2021_14h03p30_giangld_23-04-2021-04-42-17_signed.pdf
 Trở về trang trước