5736/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5736/UBND-CN
Cho phép Công ty TNHH Xây lắp vận tải Phục Hưng xin tận thu khối lượng đất thải trong quá trình thi công mặt bằng công trình Nhà hiệu bộ Trường THPT Lê Hồng Phong tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT413962665-4-20211619692730843_(giangld)(01.05.2021_17h14p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước