133/GP-UBND
Chi tiết văn bản
133/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Thương mại Cường Giang
Ngày ban hành 27/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp133.signed.pdf
 Trở về trang trước