18558/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18558/UBND-NN
Thực hiện Công văn số 3312/BKHCN-SHTT ngày 19/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT468611186-11-20211637631390122_(tungct)(23.11.2021_16h54p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước