16690/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16690/UBND-VX
Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch báo chí
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT910759426-11-20201606442584428_(trangnt)(27.11.2020_10h40p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước