3248/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3248/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý khu kinh tế, hệ thống một cửa điện tử và mạng nội bộ VPN tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 28/09/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT681818400-9-20221664243704065_liemmx_27-09-2022-20-21-18_signed.pdf
 Trở về trang trước