624/UBND-NN
Chi tiết văn bản
624/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT560090654-1-20211610433941856_tungct_13-01-2021-10-41-15_signed.pdf
 Trở về trang trước