34/GP-UBND
Chi tiết văn bản
34/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Bắc hệ thống Bái Thượng
Ngày ban hành 07/04/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT763582085-4-20231680765839595_(giangld)(07.04.2023_12h51p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước