10293/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10293/UBND-NN
Thực hiện nạo vét, chấp thuận vị trí đổ vật chất nạo vét luồng vào cảng, vùng nước trước bến cảng, vùng nước trước cửa nhận kênh lấy nước làm mát và nạo vét kênh nắn dòng sông Yên Hòa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT76987330-7-20201596046232362_quyennd_30-07-2020-16-04-57_signed.pdf
 Trở về trang trước