8/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
8/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/04/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd08.signed.pdf
 Trở về trang trước