2744/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2744/QĐ-UBND
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 342 người nộp thuế (là các doanh nghiệp, tổ chức)
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT648311798-7-20211626756441976_thinv_21-07-2021-11-09-19_signed.pdf
 Trở về trang trước