1094/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1094/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam thuê đất tại Cụm công nghiệp Hà Dương, xã Hà Dương, huyện Hà Trung để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam
Ngày ban hành 02/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT726521532-3-20211617163428262_(giangld)(05.04.2021_11h10p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước