208/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
208/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương chống hạn tại thôn Khe Cát, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT407444969-1-20221641561870471_giangld_12-01-2022-05-27-08_signed.pdf
 Trở về trang trước