1135/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1135/QĐ-UBND
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 05 người nộp thuế (là doanh nghiệp, tổ chức)
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT151648025-4-20211617694096880_thinv_07-04-2021-13-41-14_signed.pdf
 Trở về trang trước