127/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
127/QĐ-UBND
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân thuê đất tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống để sử dụng vào mục đích cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d127_signed.pdf
 Trở về trang trước