156/KH-UBND
Chi tiết văn bản
156/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ ở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh156_signed.pdf
 Trở về trang trước