1959/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1959/UBND-THKH
Giao triển khai thông tin về Chương trình học bổng Chính phủ Australia nhập học năm 2025
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879733169-2-20241707205409003_(hoangmc)(07.02.2024_08h23p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước