16694/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16694/UBND-KTTC
Giao tham mưu chuyển đổi nhiệm vụ chi năm 2020 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT257781377-11-20201606461929454_dinhquanghung_27-11-2020-14-43-22_signed.pdf
 Trở về trang trước