635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
635/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án xử lý cấp bách đê tả sông Chu đoạn K25÷K34+100, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT429858441-2-20211613661540427tungct19.02.2021_08h48p05_giangld_22-02-2021-10-48-52_signed.pdf
 Trở về trang trước