144/GP-UBND
Chi tiết văn bản
144/GP-UBND
Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH Đức Thành sang Công ty TNHH Tân Thanh để tiếp tục khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 30/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT828962112-10-20231698043668234_(giangld)(30.10.2023_13h25p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước