218/KH-UBND
Chi tiết văn bản
218/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phií và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh218.signed.pdf
 Trở về trang trước