14242/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14242/UBND-CN
Giao rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT64831934-9-20211631591188985_(trangnt)(14.09.2021_15h12p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước