4773/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4773/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn được thực hiện trong năm 2018, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 30/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4773_signed.pdf
 Trở về trang trước