3817/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3817/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Trữ lượng tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2020)
Ngày ban hành 15/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT35589748-9-20201600075035607_(quyennd)(14.09.2020_17h37p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước