7136/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7136/UBND-THKH
Giao góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT101616677-5-20231684911465490_(trangnt)(24.05.2023_17h58p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước