84/GP-UBND
Chi tiết văn bản
84/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư APPE AC (có địa chỉ tại thôn Chiềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất tại xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT818740551-7-20221657185337251_(giangld)(08.07.2022_15h53p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước