23/XN-UBND
Chi tiết văn bản
23/XN-UBND
Bản xác nhận khu vự, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình
Ngày ban hành 21/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giáy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp23.signed.pdf
 Trở về trang trước