6708/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6708/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT682112741-5-20241715676000334_(tungct)(14.05.2024_17h18p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước