13781/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13781/UBND-THKH
Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp trường mầm non Nga Thành, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT633283167-9-20231694917079652_trangnt_18-09-2023-14-06-18_signed.pdf
 Trở về trang trước