11400/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11400/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị về chủ trương thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT963022234-8-20221659433168874_(tungct)(04.08.2022_09h23p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước