1940/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1940/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 7 “Nâng cao năng lực thực hiện chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT654924168-5-20241715673998534_tungdt_15-05-2024-06-35-01_signed.pdf
 Trở về trang trước