1/GP-UBND
Chi tiết văn bản
1/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Polywell Creation Ltd (có địa chỉ trụ sở chính tại Khu B, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ liên xã Dân Lực, Dân Lý và Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 03/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT641744478-1-20241704183595765_(giangld)(03.01.2024_09h35p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước