3040/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3040/QĐ-UBND
Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT147245642-7-20201596158794757_quyennd_31-07-2020-08-42-42_signed.pdf
 Trở về trang trước