1933/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1933/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT348538341-5-20241715657132575hieulv14.05.2024_13h45p24_tungdt_14-05-2024-14-45-57_signed.pdf PBKHLCNT-kem-theo-du-thao-QD-BVTX_signed.pdf
 Trở về trang trước