701/UBND-NN
Chi tiết văn bản
701/UBND-NN
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thanh Hóa đề nghị xác định thời điểm truy thu tiền sử dụng đất Trại giống lúa Triệu Sơn.
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT91298457-1-20221642086424709_(tungct)(13.01.2022_13h53p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước