8055/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8055/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT725123933-6-20211623208406046_(tungct)(09.06.2021_16h31p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước