584/UBND-CN
Chi tiết văn bản
584/UBND-CN
Giao theo dõi việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung của Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT947487819-1-20211610350522978_(trangnt)(12.01.2021_16h49p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước