141/TB-UBND
Chi tiết văn bản
141/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT718152435-5-20211621560934031_(trangnt)(21.05.2021_10h09p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước