2244/UBND-NN
Chi tiết văn bản
2244/UBND-NN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng Đề án quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT400728554-2-20211613722280989tungct19.02.2021_16h42p27_tungct_22-02-2021-11-03-23_signed.pdf
 Trở về trang trước