903/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
903/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng thương mại tổng hợp dịch vụ tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.
Ngày ban hành 20/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT379943075-3-20231677815132450tungct10.03.2023_08h46p19_giangld_18-03-2023-06-22-10_signed.pdf
 Trở về trang trước