578/UBND-CN
Chi tiết văn bản
578/UBND-CN
Giao tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi, và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT889649588-1-20211610351666450_(trangnt)(12.01.2021_16h48p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước