4484/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4484/UBND-NN
V/v giao tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai (lần 2).
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT420825840-4-20241712029052066_(tungct)(02.04.2024_14h15p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước