197/GP-UBND
Chi tiết văn bản
197/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất giấy Lam Sơn, tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT16254206-10-20201604025075698_quyennd_31-10-2020-08-41-47_signed.pdf
 Trở về trang trước