3482/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3482/QĐ-UBND
Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch tạm thời cho Công ty Cổ phần Dịch vụ nước sạch Triệu Sơn
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT673146997-9-20211630923989282chiennv06.09.2021_17h51p45_thinv_07-09-2021-07-46-36_signed.pdf
 Trở về trang trước