3579/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3579/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông nội thôn Bản Ché lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 09/09/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3579.signed.pdf
 Trở về trang trước