5758/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5758/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh lại tên và quy mô dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 16/6/2020
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT248589467-4-20211619600012851_(tungct)(04.05.2021_07h24p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước