14520/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14520/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT711511619-10-20201602735105733_(trangnt)(15.10.2020_16h53p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước