8769/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8769/UBND-CN
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở 4 bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2015
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8769.pdf
 Trở về trang trước