1347/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1347/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến cảng tổng hợp Long Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT55052052-4-20211618909306728tungct21.04.2021_10h27p28_giangld_23-04-2021-04-43-09_signed.pdf
 Trở về trang trước