2216/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2216/UBND-VX
Giao tham mưu giải quyết đề nghị triển khai hệ thống quản lý học và thi trực tuyến cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT729713922-2-20211613703824360_(chiennv)(22.02.2021_07h44p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước